להגיש תביעה קטנה for Dummies

בבית המשפט לתביעות קטנות יכול אדם פרטי, או מס' אנשים יחד, להגיש תביעה נגד אדם אחר, קבוצת אנשים או חברה. יחד עם זאת, עורך דין רשאי לסייע ללקוח בהכנת כתב תביעה, כתב הגנה, הודעה לצד' ג'.תביעה קטנה – הג

read more